1. U potrazi za savršenim bolonjezom

          Vjerujem da svaki od nas, koji je dugo u ribolovu, ima manje-više jasnu viziju, kakav bi to trebao da bude idealan štap za lov na plovak sa mašinicom, bilo da je u pitanju bolonjez, meč ili telemeč štap. Kada se sve te naše pojedinačne vizije i želje „izmiksaju" u jedan veliki sklop poželjnih karakteristika tog idealnog štapa, a neki budući projektant poželi da iz tog mnoštva izluči pet-šest dominantnih karakteristika tzv. idealnog štapa, došlo bi otprilike do sljedećih rezultata:

          a) Težina štapa

          Ovaj parametar je od naročitog značaja kod bolonjeze štapova, pogotovo onih od preko 5 m dužine. Svaka „petica", imala ona 160 ili 220 grama dobro leži u ruci i omogućava ugodan višečasovni ribolov. Međutim, kod „šestica", naročito „sedmica", svaki gram viška dramatično se odražava na užitak u dugotrajnom ribolovu. Idealna šestica ne bi trebalo da je teža od 210 grama, a sedmica od 280 grama.

Opširnije: 1. U potrazi za savršenim bolonjezom

2. Štapovi i mašinice za lov na plovak

          Početkom oktobra realno je očekivati da se vodostaji na većini naših rijeka i jezera stabilizuju što je neophodni uslov za početak pune plovkaroške sezone. Opet smo pred starom dilemom: meč, bolonjeze ili telemeč štap. Za one koji nemaju finansijskih problema (zar takvih još ima na slobodi!) ta dilema ne postoji – oni imaju sve tri vrste plovkaroških štapova i to u širokom dijapazonu dužina i bacačkih karakteristika.

          Nažalost, većina mora da se opredijeli samo za jedan štap i jednu mašinicu i da tom kombinacijom pokrije sve moguće situacije na različitim tipovima voda. Zadatak težak, ali ne i neizvodljiv. Izbor štapa i mašinice zavisiće od karakteristika vode na kojoj najčešće lovimo.

Opširnije: 2. Štapovi i mašinice za lov na plovak

Logos